Młody Turysta Bydgoszczy

 

Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację miasta Bydgoszczy, jego walorów historycznych, przyrodniczych i krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży. Odznaka jest stała – jednostopniowa.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI
Odznakę można zdobywać począwszy od 6 roku życia. Warunkiem uzyskania odznaki jest:
1. Zwiedzenie 5 obiektów zgodnie z załącznikiem
2. Udział w 2 imprezach organizowanych przez R. O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy lub zamiennie zwiedzenie 4 kolejnych obiektów zgodnie z załącznikiem.

 

Regulamin odznaki 

Miłośnik Brdy

Odznaka "Miłośnik Brdy" jest odznaką przyznawaną przez Regionalny Oddział PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy osobom odwiedzającym w celach krajoznawczych rzekę Brdę, Bory Tucholskie i część Kaszub, przez które Brda przepływa.
Odznaka jest dwustopniowa: zwykła i z laurem.

Regulamin odznaki

Wędrownik Kujaw i Pomorza

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza "Wędrownik Kujaw i Pomorza" jest odznaką ustanowioną przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Bydgoszczy w 1983 roku, a kontynuowaną przez Regionalny Oddział PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy i ma służyć popularyzacji wartości krajoznawczych regionu. Odznaka posiada 4 stopnie: brązowy, srebrny, złoty, złoty z wawrzynem.

Regulamin odznaki

Wykaz obiektów

 

Przyjaciel Bydgoszczy

Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację Bydgoszczy, jej walorów historycznych oraz kulturalno-przyrodniczych.
Odznaka jest trzystopniowa: stopień brązowy, srebrny i złoty.

Regulamin odznaki

Wykaz obiektów

Śladami mennonitów w Polsce

Mennonici – chrześcijańskie wyznanie protestanckie, powstałe w roku 1539 w Holandii. Jeden z nurtów anabaptyzmu, wywodzący nazwę od swego założyciela – Menno Simmonsa. W wyniku prześladowań część wspólnoty mennonickiej opuściła Holandię w 1555 roku i szukała przyjaznego miejsca do osiedlenia się w całej Europie. W Polsce mennonici osiedlali się między innymi na Żuławach, w Dolinie Dolnej Wisły oraz w Kazuniu koło Warszawy, na terenach dotychczas niezamieszkanych, dając początek tzw. kolonizacji olęderskiej.

Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia. 
Odznaka jest trzystopniowa.

Miejsca z kanonu odznaki na mapie google.

Regulamin odznaki

Wykaz obiektów

Przyjaciel Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Bydgoszczy

Odznaka ma na celu promowanie i popularyzację działań RPK PTTK w Bydgoszczy.
Odznaka jest pięciostopniowa: popularna, brązowa, srebrna, złota i honorowa.

Regulamin odznaki

Rajd Rowerowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalna odznaka kolarska „Rajd Rowerowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego” została ustanowiona dla spopularyzowania walorów krajoznawczo-turystycznych, dorobku i wartości historycznych województwa kujawsko-pomorskiego.

Zdobycie odznaki polega na przejechaniu trasy podanej w załączniku, zwiedzeniu obiektów krajoznawczo-turystycznych znajdujących się na trasie i uzyskaniu potwierdzeń tego przejazdu w wyznaczonych punktach kontrolnych. 

 

Regulamin odznaki

Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Znani Bydgoszczanie - Marian Rejewski”

Jest to pierwsza odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”.
Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki znanego polskiego matematyka i kryptologa oraz miejsc w Bydgoszczy z nim związanych.
Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10 roku życia. 

Zobacz miejsca na mapie google

Regulamin odznaki

Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Znani Bydgoszczanie - Józef Święcicki”

Jest to druga odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”.
Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki „Budowniczego Bydgoszczy”, obiektów architektury jego autorstwa oraz miejsc w Bydgoszczy i okolicach z nim związanych i jemu poświęconych.
Odznaka jest trzystopniowa brązowa, srebrna i złota, można ją zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.

Miejsca z kanonu odznaki na mapie google.

Regulamin odznaki

Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Znani Bydgoszczanie - Krystyna Panasik”

Jest to trzecia odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”. 

Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki bydgoskiej rzeźbiarki, malarki i medalierki Krystyny Panasik (1936-2012) oraz miejsc z nią związanych w Bydgoszczy i innych miejscowościach.

 

Regulamin odznaki