Skip to main content

XII Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców w Bydgoszczy

W dniach 13-14.10.2018 w Bydgoszczy i Koronowie odbył się XII Wojewódzki zlot aktywnych krajoznawców zorganizowany przez R.O. PTTK „Szlak Brdy” za pośrednictwem Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody oraz Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Bydgoszczy pod patronatem honorowym Burmistrza Koronowa, z rekomendacji Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa. 
Celami Zlotu były:
- Integracja kujawsko- pomorskiego środowiska krajoznawców
- Promocja walorów krajoznawczych Bydgoszczy i Ziemi Koronowskiej.
- Uczczenie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Zlot był dofinansowany z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

fotorelacja Hani Ryszewskiej

fotorelacja Leszka Umińskiego

Wróć