Skip to main content

Oddziałowe Odznaki Krajoznawcze

Wszystkich turystów zachęcamy, aby podczas swoich wycieczek zdobywali odznaki PTTK. Oprócz satysfakcji z samego wyróżnienia -  stanowią kronikę odbytych wycieczek, zwiedzonych miejsc oraz własnych osiągnięć. 

Regulaminy Weryfikacje

Regionalna Pracownia Krajoznawcza

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy funkcjonuje obecnie przy Regionalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy. Kierownikiem RPK jest Marek Klain. Zbiory pracowni mieszczą się w sali klubowej oddziału. Ze zbiorów biblioteki można korzystać na każdym spotkaniu Klubu Krajoznawczego i RPK.

Historia Biblioteka

Spotkania Klubowe

Terminy spotkań Klubu Krajoznawczego  i RPK przy Regionalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy” w 2020 roku: 16 styczeń, 13 luty, 15 marzec, 16 kwiecień, 14 maj, 18 czerwiec, 17 wrzesień, 15 październik, 12 listopad oraz 10 grudzień.

Miejsce spotkań