Skip to main content

Oddziałowe Odznaki Krajoznawcze

Wszystkich turystów zachęcamy, aby podczas swoich wycieczek zdobywali odznaki PTTK. Oprócz satysfakcji z samego wyróżnienia -  stanowią kronikę odbytych wycieczek, zwiedzonych miejsc oraz własnych osiągnięć. 

Regulaminy Weryfikacje

Regionalna Pracownia Krajoznawcza

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy funkcjonuje obecnie przy Regionalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy. Kierownikiem RPK jest Marek Klain. Zbiory pracowni mieszczą się w sali klubowej oddziału. Ze zbiorów biblioteki można korzystać na każdym spotkaniu Klubu Krajoznawczego.

Historia Biblioteka

Spotkania Klubowe

Terminy spotkań Klubu Krajoznawczego przy Regionalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy” w 2019 roku: 17 styczeń, 14 luty, 14 marzec, 11 kwiecień, 16 maj, 13 czerwiec, 12 wrzesień, 17 październik, 14 listopad oraz 12 grudzień.

Miejsce spotkań