HISTORIA I SKŁAD OSOBOWY KOMISJI

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza została powołana do życia 15 maja 2008 roku. Skupia ona  instruktorów krajoznawstwa zrzeszonych w Regionalnym  Oddziale PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy. Jej prace mogą również wspierać instruktorzy krajoznawstwa z innych oddziałów PTTK. Zadaniem komisji jest współpraca z innymi Oddziałowymi Komisjami Krajoznawczymi działającymi w Bydgoszczy i regionie a także instytucjami, stowarzyszeniami oraz samorządami w celu inspirowania działań propagujących krajoznawstwo. 

Skład Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody:

przewodniczący Marek Klain Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody
z-ca przewodniczącego Tomasz Stenka Instruktor Krajoznawstwa Regionu
sekretarz Urszula Sobkowiak Instruktor Krajoznawstwa Regionu
członek Hanna Ryszewska Instruktor Krajoznawstwa Regionu
członek Leszek Umiński Instruktor Krajoznawstwa Regionu