Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody mogą odbywać wspólne spotkania oraz podejmować decyzje w  ramach Oddziałowego Forum Pieszo-Krajoznawczego.

Skład Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej:

Przewodniczący Marek Klain PTP PTTK I stopnia
Sekretarz Hanna Rakowska PTP PTTK III stopnia
Szlaki Marek Rybczyński PTP PTTK II stopnia
Szlaki Zbigniew Wróblewski PTP PTTK III stopnia
Szkolenie Aleksandra Podgórska PTP PTTK II stopnia

Skład Oddziałowego Forum Pieszo-Krajoznawczego:

przewodniczący Marek Klain Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody, PTP PTTK I stopnia
z-ca przewodniczącego Tomasz Stenka Instruktor Krajoznawstwa Regionu, PTP PTTK II stopnia
sekretarz Hanna Rakowska PTP PTTK III stopnia
członek Urszula Sobkowiak Instruktor Krajoznawstwa Regionu, PTP PTTK III stopnia
członek Aleksandra Podgórska PTP PTTK II stopnia
członek Marek Rybczyński PTP PTTK II stopnia
członek Zbigniew Wróblewski PTP PTTK III stopnia
członek Leszek Umiński Instruktor Krajoznawstwa Regionu
członek Hanna Ryszewska Instruktor Krajoznawstwa Regionu, PTP PTTK III stopnia